nl.lutums.net / 7 Belangrijke financiële tips uit de Bijbel - Verzen over geld

7 Belangrijke financiële tips uit de Bijbel - Verzen over geld


Persoonlijke financiële boeken zijn hot sellers. Bestsellers bevatten bekende titels als Robert T. Kiyosaki's 'Rich Dad, Poor Dad', Dave Ramsey's 'The Total Money Makeover' en Stephen R. Covey's 'The 7 Habits of Highly Effective People'. Er is echter één boek dat populairder dan deze en biedt veel goed advies over geld: de Bijbel.

Natuurlijk beschouwen de meeste mensen het Good Book niet als een persoonlijke financiële gids. Voor sommigen is het het letterlijke Woord van God; voor anderen is het een prachtig literair werk; Weer anderen beschouwen het als een historische tekst die een diepgaande invloed op onze samenleving heeft gehad.

Wat de Bijbel ook is, het is ook een ongelooflijk nuttige bron van begeleiding over geldzaken. Talloze verhalen en uitspraken uit de Bijbel, duizenden jaren geleden geschreven, illustreren fundamentele financiële concepten die net zo relevant zijn als altijd in de moderne wereld.

Geld Tips uit de Bijbel

1. Prioriteiten instellen

Spreuken 24:27 - Zet je buitenwerk op orde en maak je velden klaar; bouw daarna je huis.

Dit advies van Proverbs lijkt in eerste instantie een beetje verrassend. Voor een moderne lezer is het niet duidelijk waarom het planten van het veld een hogere prioriteit zou moeten hebben dan het bouwen van het huis, omdat beide noodzakelijkheden van het leven lijken in plaats van luxe.

Als je er echter over nadenkt, wordt het antwoord op de vraag duidelijk: je 'veld' is niet alleen iets dat je nodig hebt om te overleven - het is eigenlijk een middel om te overleven. Als je een boer bent, zijn je gewassen je bron van levensonderhoud. Als je veld niet goed is geplant en voorbereid, heb je niet het geld dat je nodig hebt om een ​​huis te bouwen of in te voorzien voor al je andere behoeften.

Vandaag de dag vertrouwen weinig mensen op werkelijke velden voor hun inkomen. We hebben echter allemaal bepaalde basisbehoeften waaraan we moeten voldoen om te kunnen overleven. En om aan die behoeften te voldoen, hebben de meesten van ons een vorm van betaald werk nodig. Wat heb je aan een huis als je niet de middelen hebt om eten op tafel te zetten of de huur of hypotheek te betalen?

Dus in moderne bewoordingen betekent dit gezegde dat je prioriteiten moet stellen met je geld. Zorg ervoor dat u genoeg spaart om de essentiële zaken te dekken - wat u nodig hebt om uzelf in leven te houden en in staat om te werken - voordat u geld uitgeeft aan het comfort van het schepsel. Met andere woorden, leg geld opzij om alle rekeningen te betalen voordat u nieuwe kleding uitgeeft.

2. Maak een begroting

Lucas 14: 28-30 - Stel dat een van jullie een toren wil bouwen. Zullen jullie niet eerst gaan zitten en de kosten schatten om te zien of je genoeg geld hebt om het te voltooien? Want als je het fundament legt en het niet kunt voltooien, zal iedereen die het ziet je belachelijk maken door te zeggen: "Deze persoon begon te bouwen en kon het niet afmaken."

Dit bijbelse gezegde gaat over budgetteren. U weet dat u eerst de kosten van de benodigdheden moet dekken, maar deze kosten komen niet altijd meteen, dus u moet voor hen plannen of een budget maken. Sommige grote uitgaven, zoals huurbetalingen, komen slechts eenmaal per maand beschikbaar. Anderen, zoals premies voor thuisverzekeringen, komen slechts eenmaal per jaar ter beschikking. Vooruit plannen en sparen voor die intermitterende (maar bekende) uitgaven is een belangrijk onderdeel van budgettering.

Stel dat u bijvoorbeeld $ 600 per week verdient. Daarvan uitgeeft u $ 50 aan boodschappen, $ 10 aan gas voor uw auto en $ 40 aan de maandelijkse elektriciteitsrekening, die deze week moet worden betaald. Op dit moment zou je kunnen denken dat je al je essentiële uitgaven hebt gedekt en dat de resterende $ 500 vrij is om te besteden zoals je wilt. Echter, als je elke week die "extra" $ 500 blaast, sta je voor een onbewuste ontwaking wanneer je $ 700 huur aan het einde van de maand moet betalen.

Door met pen en papier te zitten - of een computer en budgetteringsoftware, zoals Mint - kun je precies uitvinden welke uitgaven je moet dekken - niet alleen in de nabije toekomst, maar ook op de lange termijn. Dan kunt u bepalen hoeveel geld u moet reserveren om al uw financiële behoeften te dekken, van het betalen van uw wekelijkse boodschappenrekening tot het financieren van uw pensioenjaren langs de lijn. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat uw "toren" - uw persoonlijke financiën - kan worden voltooid, van onder tot boven.

3. Bouw een noodfonds

Genesis 41: 34-36 - Laat Farao commissarissen over het land benoemen om een ​​vijfde deel van de oogst van Egypte te nemen gedurende de zeven jaren van overvloed. Ze moeten al het voedsel verzamelen van deze goede jaren die eraan komen en het graan opslaan onder het gezag van Farao, om in de steden te worden bewaard voor voedsel. Dit voedsel moet in reserve worden gehouden voor het land, om gebruikt te worden tijdens de zeven jaren van hongersnood over Egypte, zodat het land niet door de hongersnood wordt verwoest.

In deze passage uit Genesis interpreteert Jozef een droom die de farao ongeveer zeven vette koeien heeft die grazen bij een rivier die opgeslokt wordt door zeven magere koeien. Joseph concludeert dat de zeven vette koeien in de droom zeven jaar voorspoed voor Egypte vertegenwoordigen, gevolgd door zeven jaren van hongersnood. Om vooruit te lopen op deze ramp, adviseert Joseph de farao om graan op te slaan in de zeven goede jaren en dat opgeslagen graan te gebruiken om het land door de zeven moeilijke jaren heen te krijgen.

Of je nu gelooft dat Jozef een goddelijk geschenk had voor het interpreteren van dromen, het valt niet te ontkennen dat het advies dat hij de farao geeft fundamenteel gezond is. Het is altijd verstandig om middelen te sparen in goede tijden, zodat u ze hebt om u te helpen moeilijke tijden door te komen. In het hedendaagse Amerika zijn 'magere' jaren minder waarschijnlijk een letterlijke hongersnood dan een financiële crisis, zoals een baanverlies of een gezondheidsprobleem dat je opzadelt met flinke medische rekeningen. Hoe dan ook, Jozefs basisstrategie - geld apart zetten voor toekomstige noodsituaties - geldt nog steeds.

Uiteraard hebben hedendaagse financiële experts de neiging het advies van Joseph een beetje te wijzigen. In plaats van zeven jaar kasgeld op te slaan, zeggen ze dat je ongeveer zes maanden aan levensonderhoud moet reserveren in een noodfonds (meer als je een zelfstandige bent of een fluctuerend inkomen hebt). En aangezien u niet precies kunt voorspellen wanneer een financiële crisis de manier treft waarop Jozef dat kan doen, moet dit geld in contanten worden bewaard of veilige beleggingen die hun waarde moeten behouden, dus uw geld is er om op te tekenen wanneer u het toevallig nodig heeft.

4. Vermijd schulden

Spreuken 22: 7 - De rijke heerschappij over de armen, en de ontlener is slaaf van de geldschieter.

Dit spreekwoord heeft geen vaardigheid om te interpreteren. Het beschrijft schuld als een soort slavernij - en moderne Amerikanen lijken het daarmee eens te zijn. Een onderzoek door de Pew Charitable Trusts wees uit dat voor veel Amerikanen de schuld een voorwaarde is die een leven lang meegaat en onmogelijk is om te ontsnappen.

Uit de enquête bleek dat 80% van alle Amerikanen schulden heeft en dat een meerderheid van de oudste Amerikanen nog steeds een of andere vorm van schulden bij zich draagt. En 70% van de ondervraagden zei dat schuld een noodzaak was in hun leven - iets wat ze niet wilden, maar ze kon zich toch niet voorstellen dat ze zonder zouden leven.

Al die schulden eisen een tol van degenen die het dragen, zowel mentaal als fysiek. Een artikel uit 2014 in Health meldt dat hoge schulden gepaard gaan met angst, depressie en relatieproblemen. Schuld kan ook worden gekoppeld aan hoge bloeddruk, verlaagde immuniteit en een groot aantal fysieke symptomen, waaronder hoofdpijn, rugpijn en zweren.

De Pew-enquête heeft echter ook enkele signalen gevonden dat de houding van Amerikanen tegenover schulden aan het veranderen is. Jongere Amerikanen - die in de millenniumgeneratie - hebben een grotere kans om een ​​negatieve kijk op schulden te nemen, omdat ze zeggen dat het hen heeft belast in plaats van hun kansen te hebben vergroot. Ze zijn ook meer geneigd te zeggen dat de manier waarop Amerikanen schulden gebruiken onverantwoord is. En in hun eigen leven nemen ze minder snel nieuwe schulden op, zoals creditcardschulden of hypotheken.

Deze jonge Amerikanen hebben blijkbaar het advies van de Bijbel over schuld ter harte genomen. Ze zien schuld als een vorm van slavernij en ze willen nieuwe schulden vermijden en de schulden afbetalen die ze al verschuldigd zijn.

5. Diversificeer uw investeringen

Prediker 11: 2 - Investeer in zeven ondernemingen, ja, in acht; je weet niet welke ramp het land kan krijgen.

Deze regel van Ecclesiastes is een korte, duidelijke uitleg van waarom het zinvol is om uw beleggingen te diversifiëren. Bijna elk type investering kan het slachtoffer worden van "het kwaad" van een of andere soort, of het nu een plaag van sprinkhanen is die een graanoogst wegneemt, of een marktcrash die de waarde van aandelen of onroerend goed verlaagt. Het is dus logisch om geld in veel verschillende soorten investeringen te stoppen, zodat een enkele ramp je niet alles kan kosten wat je hebt.

Als u bijvoorbeeld in de Bijbelse tijden een handelaar was, in de hoop geld te verdienen door stoffen of specerijen te ruilen met buurlanden, zou het niet logisch zijn om al uw vracht op één schip te laden. Als dat ene schip zou zinken, zou je alles wat je had in een keer verliezen. Als u uw lading echter verdeelt over zeven of acht schepen, allemaal met verschillende routes, is de kans groot dat ze allemaal zinken. Dus zelfs als je een of twee schepen hebt verloren, kun je nog steeds hopen genoeg van de anderen te verdienen om winst te maken.

Het is een basisprincipe van beleggen dat hoe meer u diversifieert, hoe meer u uw risico verkleint. Investeren in 100 verschillende aandelen - bijvoorbeeld door aandelen in een indexfonds te kopen - is veel veiliger dan beleggen in slechts één aandeel.

Toegegeven, sommigen beweren dat diversificatie een mythe is. Hun claim is dat je een veel beter rendement kunt behalen door al je eieren in één mand te doen - zolang het maar de juiste mand is. Er is echter een echt genie voor nodig om erachter te komen welke mand de juiste is, en beleggers die het proberen, lopen veel meer kans hun eigen shirts te verliezen dan 's nachts miljonairs te worden. Voor de gewone belegger is diversificatie om risico's te verkleinen een veel veiliger en gezonder plan.

6. Verminder risico terwijl u ouder wordt

Prediker 5: 13-14 - Ik heb een zwaar kwaad gezien onder de zon: de rijkdom werd opgepikt door de schade van zijn eigenaars, of de rijkdom die door een ongeluk is verloren, zodat wanneer er kinderen zijn, er niets meer overblijft om te erven.

In dit verhaal van Ecclesiastes verliest een vader alles aan een slechte investering en heeft hij niets meer over aan zijn zoon. Dit is jammer voor de zoon, maar in de moderne wereld kan het ook een ramp zijn voor de vader. Dat komt omdat zijn slechte onderneming niet alleen de erfenis van zijn zoon teniet zou doen - het zou ook zijn eigen pensioensparen kunnen vernietigen.

Mensen leven tegenwoordig langer dan ooit tevoren. Volgens gegevens van het National Institute on Aging is de gemiddelde levensverwachting in veel ontwikkelde landen meer dan 80 jaar en ongeveer 12% van de bevolking is ouder dan 85 jaar. Verwacht wordt dat dit aantal de komende decennia dramatisch zal groeien.

Omdat mensen langer leven, brengen ze ook meer jaren door met pensioen. De 65-jarige gepensioneerden van vandaag zouden gemakkelijk hun pensioensparen nodig hebben om hen 20 jaar of zelfs langer te kunnen blijven. Dus als je met je inkomen speculeert als je in de 60 bent, is het niet alleen de erfenis van je kinderen die je in gevaar brengt - het is het geld dat je nodig hebt om de komende 10, 20 of zelfs 30 jaar te leven. Als je een groot deel van je nestei verliest, kun je uiteindelijk je pensioen uitstellen omdat je niet genoeg spaargeld hebt om jezelf te onderhouden.

Als je er zeker van wilt zijn dat je genoeg hebt om met pensioen te gaan - en, idealiter, iets om aan je kinderen over te laten als je weg bent - moet je je investeringsrisico verkleinen naarmate je ouder wordt. Naarmate u de pensioengerechtigde leeftijd nadert, moet u uw geld geleidelijk uit risicovolle beleggingen, zoals aandelen, en naar beleggingen met een lager risico, zoals obligaties en lijfrentes, verwijderen die u een bescheiden, vast inkomen kunnen opleveren.

Je kunt nog steeds een deel van je geld op de aandelenmarkt achterlaten - je moet het waarschijnlijk zelfs doen om genoeg te verdienen om jezelf te ondersteunen tijdens tientallen jaren van pensionering. In ieder geval moet een flink deel van uw nestei beschermd blijven tegen het marktrisico, zodat u altijd iets heeft om op te trekken voor uw inkomen.

7. Maak een financieel plan

Spreuken 21: 5 - De plannen van de vlijtige leiden tot winst, net zoals haast tot armoede leidt.

Deze laatste regel uit Spreuken somt min of meer alle andere regels op. Budgetteren, plannen voor pensionering, sparen voor noodsituaties - het zijn allemaal verschillende manieren om ijverig te zijn door vooruit te plannen.

Een financieel plan maken is een proces in drie stappen:

  1. Identificeer uw doelen . Het is veel gemakkelijker om jezelf te overtuigen om te sparen en te investeren als je een duidelijk besef hebt van waar je voor spaart. Afhankelijk van waar u zich in het leven bevindt, kunnen uw financiële doelen zijn: studieleningen afbetalen, uw eerste huis kopen, de schoolopleiding van uw kinderen financieren of beleggen voor uw pensioen. Noteer uw persoonlijke doelen en ga van tijd tot tijd terug om te zien of deze zijn gewijzigd.
  2. Evalueer uw situatie . Zoek vervolgens uit wat uw huidige financiële situatie is. Dit is een stap die u alleen kunt zetten of met hulp van een accountant of financieel adviseur. Bepaal uw huidige nettowaarde, hoeveel u verdient, hoeveel u uitgeeft, en wat voor rendement u momenteel op uw beleggingen krijgt.
  3. Lijst stappen om te nemen . Nu je weet waar je bent en waar je naartoe wilt, hoef je alleen maar uit te zoeken welke stappen je moet nemen om van punt A naar punt B te komen. Stel dat je doel is om een ​​huis te kopen in vijf jaar en je denkt dat je $ 55.000 nodig hebt voor een aanbetaling. Als je al $ 15.000 hebt gespaard, weet je dat je de komende vijf jaar nog eens $ 40.000 moet besparen - een gemiddelde van $ 8.000 per jaar. Als u momenteel slechts $ 5000 per jaar bespaart, moet u ofwel meer geld verdienen, minder uitgeven of meer verdienen aan uw investeringen - of alle drie - om uw doel binnen vijf jaar te bereiken. Je kunt ook je doel herzien en van plan zijn een goedkoper startershuis te kopen waarvoor een kleinere aanbetaling van slechts $ 40.000 nodig is - een doel dat je kunt bereiken zonder veranderingen aan te brengen.

Zonder een financieel plan, is het gemakkelijk om door het leven te zwerven, geld te verdienen en uit te geven zonder echte gedachten voor de toekomst. Het schrijven van een financieel plan, en het elke paar maanden controleren om te zien of je op het juiste spoor zit, helpt ervoor te zorgen dat je weet wat je wilt uit het leven en bent op weg om het te krijgen.

Laatste woord

Als je een bijbelgeleerde bent, merk je nu al dat veel bijbelverzen over geld niet in deze lijst zijn opgenomen. Het omvat bijvoorbeeld niet: "draag jezelf niet uit om rijk te worden; vertrouw je eigen slimheid niet. Werp slechts een blik op rijkdom en ze zijn weg, want zij zullen zeker vleugels schieten en als een adelaar naar de hemel vliegen. "(Spreuken 23: 4-5) of het meest beroemde Bijbelvers over geld, " Voor de liefde voor geld is een wortel van allerlei soorten kwaad. Sommige mensen hebben, verlangend naar geld, het geloof verlaten en zichzelf met veel smarten doorboord "(1 Timotheüs 6:10).

Op het eerste gezicht lijkt dit tegenstrijdig. Sommige delen van de Bijbel hebben het over hoe je voor je geld moet zorgen, terwijl anderen lijken te suggereren dat het een vergissing is om om geld te geven. Als je echter al deze verschillende verzen naast elkaar bekijkt, begin je een meer uitgebalanceerd beeld te krijgen. De algemene boodschap die de Bijbel over geld stuurt, is niet dat geld zelf slecht is - het is gewoon dat het niet het belangrijkste in het leven is.

Als je het verstandig gebruikt - om jezelf te onderhouden, voor je gezin te zorgen en mensen in nood te helpen - is geld een handig hulpmiddel. U moet echter uw geld beheersen - u moet het u niet laten beheersen. In plaats van geobsedeerd te zijn over hoeveel geld je hebt en hoe je meer kunt verdienen, neem dan de tijd om dankbaar te zijn voor wat je al hebt. Dat is een beetje Bijbelse wijsheid die zelfs de meest ervaren belegger ten goede kan komen.

Kun je andere Bijbelverzen bedenken die nuttige lessen over geld geven?


Investeren voor beginners: betaal jezelf en je schulden eerst

Investeren voor beginners: betaal jezelf en je schulden eerst

Dit is de eerste aflevering in wat een doorlopende serie over tips voor investeren voor beginners zal zijn. Ik ben geen expert, maar ik denk dat ik enig licht op het onderwerp kan werpen, want het was maar een paar jaar geleden dat ik zelf een beginner was. In plaats van een discours te krijgen van een beleggingsexpert die de afgelopen dertig jaar in het veld heeft gewerkt, herinner ik me een aantal van de eerste vragen die ik had en hopelijk kan ik een aantal van deze vragen voor je beantwoorden

(Geld en zaken)

4 manieren waarop u meer services van uw makelaar kunt krijgen

4 manieren waarop u meer services van uw makelaar kunt krijgen

Zelfs met lage rente en een overvloed aan goedkope huizen op de markt, zijn gekwalificeerde kopers nog steeds schaars. Dit komt vooral omdat het moeilijk is om goedgekeurd te worden voor een hypotheeklening, tenzij je een geweldig krediet hebt en een flinke aanbetaling. Maar zelfs als kopers zich wel kwalificeren, voelen ze zich vaak schichtig over investeren in een huis

(Geld en zaken)