nl.lutums.net / Hoe je je emotionele intelligentie ontwikkelt en verbetert - vaardigheden en voorbeelden

Hoe je je emotionele intelligentie ontwikkelt en verbetert - vaardigheden en voorbeelden


Zou je willen dat je wist hoe je je emoties kon beheersen en kalm kon blijven in stressvolle situaties? Wil je leren hoe je je gevoelens van woede en frustratie kunt beheersen, zodat je niet bij vrienden en collega's in de knel komt als de dingen niet je gang gaan?

Het vermogen om je emoties te begrijpen en te beheersen, wordt emotionele intelligentie of EQ genoemd. En hoe hoger je EQ, hoe meer kans je hebt om te slagen in je carrière, effectiever te communiceren op het werk, betere relaties te hebben en een gezond, gelukkig leven te leiden.

Je verdient ook meer. Talent Smart, een toonaangevend assessmentbureau voor emotionele intelligentie, ontdekte dat professionals met een hoge EQ gemiddeld $ 29.000 meer per jaar verdienen dan mensen met lagere scores.

Laten we eens kijken naar wat emotionele intelligentie is en wat u kunt doen om uw eigen EQ te versterken.

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie (ook bekend als EI of EQ) is uw vermogen om uw emoties te controleren en te beheren, evenals de emoties van anderen te begrijpen en te beïnvloeden.

Mensen met een hoge emotionele intelligentie laten hun emoties hun daden of beslissingen niet sturen. Ze herkennen wanneer hun emoties op het punt staan ​​om van het diepe af te duiken en, belangrijker nog, ze weten hoe ze in die emoties moeten regeren, zodat ze geen negatieve invloed op iemand anders hebben.

Emotionele intelligentie is een combinatie van persoonlijkheidskenmerken. Daniel Goleman, de psycholoog en auteur die pionierde op het gebied van emotionele intelligentie, identificeerde vijf belangrijke elementen die emotionele intelligentie definiëren:

  1. Zelfbewustzijn
  2. Zelfregulering
  3. Motivatie
  4. empathie
  5. Sociale vaardigheden

Emotionele intelligentie is iets dat komt met mens zijn, althans tot op zekere hoogte. Sommige mensen worden geboren met een hoge mate van emotionele intelligentie, terwijl anderen moeite hebben om te begrijpen waarom ze zich zo voelen en het niet lijken te bevatten wanneer iemand anders een slechte dag doormaakt.

Het goede nieuws is dat, hoewel emotionele intelligentie een verzameling persoonlijkheidskenmerken is, het allemaal eigenschappen zijn die kunnen worden versterkt met de praktijk en discipline. Dit betekent dat we allemaal kunnen werken om onze EQ te verbeteren.

De vele voordelen van emotionele intelligentie

Daniel Goleman is van mening dat emotionele intelligentie belangrijker is dan IQ. De reden is dat intelligentie alleen je tot nu toe alleen maar zo ver kan krijgen. Een hoog IQ helpt je niet om je doelen te bereiken, succesvol te werken met een team, een gezonde relatie te hebben, of te gedijen in uitdagende situaties.

Emotionele intelligentie, aan de andere kant, kan u helpen slagen op alle gebieden van uw leven.

1. Grotere jobtevredenheid en prestaties

Uit een in The Leadership Quarterly gepubliceerd onderzoek bleek dat professionals met een hoge EQ meer arbeidsvreugde ervoeren en een hogere productiviteit hadden dan professionals met lagere EQ-scores. Een andere studie, gepubliceerd in de Journal of Organizational Behavior, kwam tot vergelijkbare conclusies: hoe hoger je EQ, hoe beter je werkprestaties.

Hogere arbeidssatisfactie kan uw algehele geluk positief beïnvloeden, vooral omdat u het grootste deel van uw uren op het werk doorbrengt. Bovendien kan een betere werkprestatie leiden tot meer verhogingen en promoties gedurende je hele carrière.

Talent Smart testte emotionele intelligentie naast 33 andere vaardigheden op de werkplek en ontdekte dat emotionele intelligentie de sterkste voorspeller van prestaties was en 58% van het succes in alle soorten banen verklaarde. Bovendien stellen ze dat 90% van alle high-performers een hoge emotionele intelligentie hebben.

2. Betere relaties

Emotionele intelligentie kan leiden tot betere relaties met je vrienden, partners, partners en kinderen. Het kan u ook helpen om betere zakelijke relaties met uw baas, collega's en klanten op te bouwen.

Uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Personality and Individual Differences bleek dat mensen met een hogere EQ meer tevredenheid over hun persoonlijke relaties en minder negatieve interacties met goede vrienden meldden.

Emotionele intelligentie biedt u de mogelijkheid om dieper in contact te komen met anderen door middel van empathie, mededogen en actief luisteren.

3. Betere zelfcontrole

"Iedereen kan boos worden - dat is gemakkelijk. Maar om boos te zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op het juiste moment, voor het juiste doel en op de juiste manier - dit is niet eenvoudig. "- Aristoteles

Als je bij de kleinste ergernis van het handvat vliegt, op je collega's of kinderen knijpt wanneer dingen niet je gang gaan, of als je merkt dat je op de snelweg bent terwijl je in het verkeer zit, ben je niet de enige. Iedereen heeft moeite met het beheren van hun emoties en het koel blijven in moeilijke of stressvolle situaties.

Het probleem is dat woede heel wat schade kan aanrichten, zowel aan jou als aan anderen, wanneer het verkeerd wordt gestuurd en ongecontroleerd. Maar het hoeft niet zo te zijn. Zoals het citaat van Aristoteles suggereert, zijn begrip en zelfbeheersing essentieel om woede te beheersen en te regisseren waar het het beste kan doen.

Het ontwikkelen van emotionele intelligentie zal helpen je zelfbeheersing te versterken en je in staat stellen om sterke emoties zoals woede beter te begrijpen, zodat je het kunt beheren of op de juiste manier kunt besturen.

4. Minder stress op de werkplek

Een studie gepubliceerd in The International Journal of Organizational Analysis bleek dat mensen met een hogere emotionele intelligentie minder stress ervaren op de werkplek dan mensen met lagere EQ-scores. Individuen met hogere EQ-scores hadden ook een sterkere betrokkenheid bij hun organisatie.

Waarom? Het kan een combinatie van factoren zijn. Over het algemeen hebben mensen met hogere EQ-scores diepere relaties met collega's. Ze laten ook geen giftige medewerkers hun eigen geluk en productiviteit beïnvloeden. Deze twee factoren alleen kunnen de werkstress aanzienlijk verminderen.

5. Meer geluk

"Niemand kan je minderwaardig maken zonder je toestemming." - Eleanor Roosevelt

Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie weten wat hen gelukkig maakt en, nog belangrijker, ze laten anderen hun persoonlijk geluk niet beperken. Ze begrijpen dat zij, en zij alleen, hun emoties beheersen.

Dit empowerment van realisatie leidt niet alleen tot meer innerlijke kracht, het kan ook bijdragen aan meer geluk en gevoelens van welzijn - en onderzoek ondersteunt dit. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Personality and Individual Differences stelt dat emotionele intelligentie wordt geassocieerd met positieve levensresultaten en een groter subjectief welzijn.

Hoe u uw emotionele intelligentie kunt stimuleren

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om je emotionele intelligentie te versterken.

1. Ken uzelf

Er zijn veel manieren om je emotionele intelligentie te verbeteren, maar het ontwikkelen van meer zelfbewustzijn is waarschijnlijk het meest kritisch.

Zelfbewustzijn betekent jezelf kennen: wat je drijft, wat je gelooft, wat je waarden zijn, wat je emoties zijn en, belangrijker nog, het 'waarom' achter elk van deze factoren. Waarom heb je bijvoorbeeld bepaalde doelen? Waarom geloof je wat je gelooft? Waarom houd je bepaalde waarden zo duur? Waarom voel je je zo?

Jezelf kennen is de basis van emotionele intelligentie.

Een manier om meer zelfbewustzijn te ontwikkelen, is om aan het eind van de dag tijd door te brengen met nadenken over wat je hebt gedaan en waarom je het hebt gedaan. Door in een dagboek te schrijven, kunt u uw gedachten en emoties beter onderzoeken en kunt u patronen in uw gedachten en gedrag herkennen.

Terwijl u reflecteert of schrijft, let goed op de gedachten, mensen of situaties waardoor u overdag woede, stress of frustratie ervaart. Wat veroorzaakte deze sterke emoties? Hoe reageerde je? Waarom reageerde je zo?

Het is belangrijk om te beseffen dat emoties op zichzelf niet slecht zijn, en het op deze manier labelen van je persoonlijke groei kan beperken. In plaats daarvan, erken en valideer je hoe je je voelde gedurende de dag, en besteed je tijd aan het onderzoeken van de redenen achter deze emoties.

Een andere manier om je bewustzijn te vergroten, is om feedback te vragen van vrienden, familie en collega's die niet bang zijn om je de waarheid te vertellen. Vraag hen om eerlijk te beschrijven hoe zij je zien. Dit kan voor sommigen zenuwslopend zijn, maar hun feedback kan enkele belangrijke blinde vlekken benadrukken die je over jezelf hebt. Overeenkomen hoe je jezelf ziet met hoe anderen je zien, kan leiden tot transformationele verandering.

Het is ook handig om een ​​persoonlijkheidstest te doen, zoals de Myers-Briggs Type Indicator. Een uitgebreide persoonlijkheidstest zoals Myers-Briggs zal helpen specifieke elementen van je persoonlijkheid bloot te leggen die je misschien moeilijk zelf kunt ontdekken. Deze informatie kan ongelooflijk verhelderend zijn. Een persoonlijkheidstest kan ook zwakheden blootleggen waarvan u zich misschien niet bewust bent.

2. Focus op anderen

"Bekritiseer nooit een man totdat je een kilometer in zijn mocassins hebt gelopen." - Amerikaans Amerikaans spreekwoord

Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie besteden meer van hun tijd aan het aandacht schenken aan anderen, en minder tijd aan het nadenken over zichzelf. Ze luisteren, empathiseren en handelen met mededogen.

Door je aandacht naar buiten te richten, kun je ook zien hoe andere mensen zich voelen. Wanneer u merkt dat een vriend of collega een slechte dag heeft, kunt u contact opnemen en een luisterend oor bieden. Vaak kan het eenvoudigweg een enorm verschil zijn om anderen gewoon het geschenk van je tijd en aandacht te geven.

Om meer op anderen te richten, begin je met het ontwikkelen van meer empathie. Dit betekent dat je jezelf in de schoenen van een ander plaatst, zodat je kunt proberen te voelen wat ze doormaken. Het is echter niet voldoende om de dingen gewoon vanuit hun perspectief te bekijken. Je moet ook dieper duiken en het "waarom" achter hun ervaring identificeren. Waarom voelt deze persoon zich zo? Welke gebeurtenissen hebben hen ertoe gebracht om op deze manier te denken?

Wees vervolgens nieuwsgierig naar andere mensen. Mensen met een hoge EQ zijn meer geïnteresseerd in anderen dan in zichzelf. Doe een poging om met andere mensen te praten, vooral mensen die u niet kent of die anders zijn dan u bent. Wees nieuwsgierig en beleefd en maak er een oefening van om echt te proberen de dingen vanuit hun standpunt te bekijken.

Je moet ook je eigen vooroordelen, en zelfs stereotypen, over anderen uitdagen. Wees je bewust van hoe die ideeën vorm kunnen geven aan hoe je omgaat met anderen.

3. Versterk je luistervaardigheden

"De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling om het te begrijpen; ze luisteren met de bedoeling om te antwoorden. " -Stephen Covey

Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie maken gebruik van actieve luistervaardigheden. Dit betekent dat ze anderen hun volle aandacht geven terwijl ze praten.

Als u uw eigen actieve luistervaardigheden wilt versterken, geeft u anderen het geschenk van uw aandacht. Leg je telefoon neer, probeer niet afgeleid te worden door je eigen gedachten of gevoelens, en besteed geen tijd om te "plannen" wat je gaat zeggen. Luister gewoon.

Luister terwijl je luistert open en probeer te begrijpen waar de andere persoon vandaan komt. Beoordeel niet of spring naar conclusies. En onderbreek niet. Anderen onderbreken houdt in dat wat je te zeggen hebt belangrijker is dan wat ze zeggen. In de loop van de tijd kan dit ongelooflijk schadelijk zijn voor uw relaties.

Besteed veel aandacht aan de lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en stem van de spreker. Dit geeft je belangrijke aanwijzingen over wat de persoon echt voelt.

Het is ook belangrijk om vragen te stellen, zodat de andere persoon alles kan verduidelijken dat u niet begrijpt. Dit helpt je niet alleen de volledige betekenis te begrijpen van wat ze proberen te zeggen, maar vragen laten de ander weten dat je oplet.

Actief luisteren vergt oefening, maar je ziet waarschijnlijk een onmiddellijk positief antwoord van anderen wanneer ze merken dat ze je volledige aandacht hebben.

4. Geef je fouten op

Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie zijn niet bang om toe te geven wanneer ze een fout hebben gemaakt, en ze zijn snel om zich te verontschuldigen wanneer dat nodig is.

Het toegeven van een fout is niet gemakkelijk als je dat niet gewend bent. Bekijk om te beginnen hoe u in het verleden met fouten bent omgegaan. Wat gebeurde er in deze situaties? Heb je iemand anders de schuld gegeven, het onder het tapijt geveegd of de verantwoordelijkheid op zich genomen voor wat er gebeurde? Wat vond je van je gedrag nadat de situatie voorbij was?

Het is belangrijk om jezelf en anderen te erkennen dat je niet perfect bent. Verantwoordelijkheid nemen voor al je acties, inclusief je fouten, versterkt je integriteit en bouwt vertrouwen op. Mensen respecteren anderen die bereid zijn om kwetsbaar te zijn en zijn toegewijd om dingen recht te zetten.

Een ander aspect hiervan is het accepteren van kritiek als een gelegenheid om iets nieuws over jezelf te leren. Probeer je persoonlijke gevoelens opzij te zetten en naar de waarheid te zoeken in wat de ander zegt (zelfs als ze deze feedback niet op de beste manier leveren.) Wat kun je van deze kritiek leren?

5. Neem een ​​diepe adem en denk na

Ongeacht wie je bent of wat je doet, er zullen momenten zijn dat je in een geladen of gespannen situatie bent en je eerste instinct is om te reageren zonder na te denken.

In plaats van iets te zeggen waar je later spijt van zult krijgen, stop dan . Neem een ​​paar keer diep adem en benoem de emotie die je voelt. Gewoon zeggen: "Ik voel me boos", of "Ik voel me jaloers", is een eenvoudige maar krachtige manier om op de knop "Pauze" te drukken, te accepteren hoe je je voelt en, belangrijker nog, jezelf een broodnodige moment om na te denken over hoe u wilt reageren op de situatie.

6. Stop met beoordelen

"Rechter teder, als u moet. Er is meestal een kant die je nog niet hebt gehoord, een verhaal waar je niets van weet, en een gevecht dat je niet hoeft te vechten. " -Traci Lea Larussa

Mensen met een hoge EQ doen hun best om niet te oordelen. Oordeel van anderen gebeurt meestal in een microseconde, wanneer gedachten als: "Wow, dat was een domme zet!" Onmiddellijk opduiken in onze gedachten. Onbewust maken deze gedachten je superieur aan de ander.

De waarheid is dat we meestal niet weten wat er met andere mensen aan de hand is. In plaats van te oordelen of een negatieve opmerking te maken, haal diep inademen en probeer in plaats daarvan empathie. Onthoud dat je het hele verhaal zelden kent. Geef iemand het voordeel van de twijfel. Het voelt beter en kost niets meer.

7. Analyseer je vriendschappen

Jij bent het bedrijf dat je bewaart. Als je vrienden en familieleden hebt die constant klagen, het slachtoffer spelen en anderen de schuld geven voor hun lot in het leven, probeer dan je blootstelling aan deze mensen te beperken en in plaats daarvan tijd door te brengen met mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie. Leer van hun gewoonten, en imiteer het gedrag dat resoneert met jou.

Wanneer je jezelf omringt met mensen die je gesterkt en verheven laten voelen, heb je de energie en passie om hetzelfde te doen voor iemand anders.

8. Identificeer uw doelen

Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie weten wat ze het meeste willen bereiken in het leven omdat ze zichzelf van binnen en van buiten kennen.

Begin met het opschrijven van alles wat je zou willen bereiken in het leven. Dit kan een lange lijst worden, dus kies een of twee dromen waar je het meest enthousiast over bent en pas de SMART-doelstellingen aan. Stel een doel voor deze droom die specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdig is.

Om gemotiveerd te blijven, maakt u een visiebord. Eenvoudig gezegd, een vision board is een collage van afbeeldingen en woorden die uw doel in uw dagelijkse gezichtslijn houden. Als het bijvoorbeeld uw doel is om uw hypotheek af te betalen, kunt u een visieraad maken met afbeeldingen van uw huis, glimlachende mensen die schuldenvrij leven en woorden die vertellen hoe u het zou vinden om uw huis te bezitten.

Breek grotere doelen in bruikbare stappen en maak een plan om aan de slag te gaan.

Het is belangrijk om het deel te herkennen dat andere mensen spelen om u te helpen elke mijlpaal te bereiken. Erken hun steun en hulp en bedank hen voor alles wat ze doen.

9. Neem een ​​EQ-test

Misschien vindt u het nuttig om een ​​beoordeling van emotionele intelligentie te maken, zoals die door TalentSmart wordt aangeboden. Een EQ-beoordeling kan u een beter inzicht geven in uw eigen sterke en zwakke punten, zodat u snel kunt bepalen op welke gebieden u moet werken.

Een EQ-beoordeling mag niet in de plaats komen van dagelijkse reflectie; Zie het als een springstart om je emotionele intelligentie vaardigheden te versterken.

Laatste woord

Het doel van het versterken van je emotionele intelligentie is niet om te veranderen wie je bent. U hoeft alleen het gedrag te identificeren dat uw vermogen beperkt om uw emoties te begrijpen en contact te maken met anderen, en hen te vervangen door gedrag dat leidt tot meer bewustzijn en empathie.

Zoals je je misschien kunt voorstellen, kost dit veel oefening en het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren. Richt u op het ontwikkelen van één vaardigheid tegelijk en doe het rustig aan. Gewone gedachten en gedragingen hebben tijd nodig om te veranderen.

Kent u iemand met een hoge mate van emotionele intelligentie? Hoe ziet deze persoon eruit?


7 manieren om geld uit te sparen op Pinterest vindt u

7 manieren om geld uit te sparen op Pinterest vindt u

Ik heb 653 pins op mijn verschillende Pinterest-borden. Ik heb ook 514 volgers en persoonlijk volg ik 149 mensen. Pinterest wordt zelfs vaak als downtime-activiteit voor mij gebruikt - ik slaap 's nachts in bed en surf op mijn tablet, waarbij ik alles vastprijst van recepten tot outfitideeën en beautytips.

(Geld en zaken)

Beste 45 Leuke dingen om te doen & te zien in San Diego - Activiteiten en attracties

Beste 45 Leuke dingen om te doen & te zien in San Diego - Activiteiten en attracties

Je hebt waarschijnlijk gehoord van San Diego. Het is de acht grootste stad in de Verenigde Staten, en de op een na grootste in Californië, achter Los Angeles en vóór San Jose (hoewel San Jose deel uitmaakt van een veel grotere stedelijke agglomeratie die San Francisco en Oakland omvat). Net als LA en SF bezet San Diego mijlen van eersteklas onroerend goed in de Stille Oceaan. I

(Geld en zaken)