nl.lutums.net / Hoe een strafregister van invloed is op uw financiën en uw leven

Hoe een strafregister van invloed is op uw financiën en uw leven


Als veel mensen denken dat ze veroordeeld zijn voor een misdaad, denken ze meestal aan één ding: gevangenis. Opsluiting is echter slechts een van de vele mogelijke gevolgen die een veroordeling kan hebben voor uw leven. Zelfs als je nooit veroordeeld bent (of alleen bent veroordeeld voor een kleine misdaad), kan je betrokkenheid bij het strafrechtelijk systeem stressvol zijn. Bovendien verandert het hoe je door de samenleving wordt behandeld en verandert je de loop van je leven.

Op staats- en federaal niveau zijn er wetten die strafrechtelijke sancties opleggen voor specifieke acties. Deze wetten lopen het hele gamma, van verkeersovertredingen tot geweldsmisdrijven, en omvatten beperkingen op de verkoop, productie, invoer, bezit, vervoer of het gebruik van verboden goederen of materialen. Strafrechtelijke wetten kunnen van toepassing zijn op bijna elke actie die u dagelijks uitvoert, en omdat de wet veronderstelt dat iedereen een constructieve kennis heeft van wat deze wetten zijn, is onwetendheid geen verdediging.

Strafrecht en criminaliteit

De wet kennen

Strafrechtelijke wetten veranderen de hele tijd. Nieuwe wetten kunnen nieuwe misdaden creëren, eerdere strafwetgeving wijzigen of beide. Bij pogingen om deze wetten uit te voeren of te handhaven, nemen federale en nationale regelgevende instanties routinematig voorschriften aan of wijzigen ze die strafrechtelijke sancties opleggen. Rechtbanken interpreteren voortdurend strafwetten en geven uitspraken die de manier waarop die wetten worden gehandhaafd veranderen, en hoe deze mensen beïnvloeden.

Als gevolg hiervan heeft niemand ooit precies kunnen bepalen hoeveel misdaden er in Amerika zijn. Volgens de Library of Congress hebben organisaties zoals het Amerikaanse ministerie van Justitie en de American Bar Association geprobeerd deze vraag te beantwoorden en zijn ze er niet in geslaagd een definitief aantal te bereiken.

Bijvoorbeeld, een ABA-studie uitgevoerd aan het einde van de jaren negentig schatte dat er minstens 3000 federale strafrechtelijke statuten waren, maar het werkelijke aantal was onbekend. De studie begon zelfs niet te kijken naar federale regelgeving (opleggen van strafrechtelijke sancties) of strafwetgeving op staatsniveau.

Je zou een crimineel kunnen zijn

Zelfs als je denkt dat je niets verkeerd hebt gedaan, zijn de rechten, vrijheden en vrijheden die je geniet nooit veilig. Gemiddelde mensen weten niet of ze een staats- of federale wet hebben overtreden die een strafrechtelijke sanctie oplegt, of dat ze worden onderzocht op of beschuldigd van een misdrijf waarvan ze niet wisten dat ze bestonden. Of u een doelwit wordt van een strafrechtelijk onderzoek en bent beschuldigd van een misdrijf, valt niet onder uw controle, en het is aan de rechtshandhavingsagenten om bewijsmateriaal te verzamelen dat tegen u gebruikt kan worden en de bevoegdheid van een officier van justitie om aanklachten in te dienen die beschuldigen jij bent een crimineel te zijn.

Kort gezegd meldde The Wall Street Journal dat, volgens een gepensioneerde professor in de Louisiana State University Law, elke volwassene in de Verenigde Staten vandaag kan worden aangeklaagd voor ten minste één federale misdaad.

De financiële kosten van criminaliteit

Telkens iemand met een misdrijf wordt beschuldigd, rijst de vraag hoeveel het kost om een ​​advocaat voor strafvervolging aan te nemen. Mensen die zich geen privéverdedigingsadvocaat kunnen veroorloven, hebben wettelijk het recht om door een openbare verdediger te worden vertegenwoordigd, maar pas nadat aanklagers strafrechtelijk worden vervolgd en alleen als ze aan specifieke eisen voldoen. Deze vereisten verschillen tussen jurisdicties, maar vereisen dat aanvragers kunnen aantonen dat hun inkomsten of eigendommen onder een bepaald bedrag liggen, of dat ze anders niet in staat zijn om een ​​privéadvocaat te betalen. Bijvoorbeeld, in Nashville, Tennessee, kunnen criminele beklaagden worden vertegenwoordigd door een openbare verdediger als ze een jaarlijks inkomen hebben dat minder dan 125% van het federale armoedeniveau is.

Voor degenen die nog moeten worden beschuldigd van een misdrijf (of in rekening zijn gebracht maar die niet in aanmerking komen voor een openbare verdediger), is een privéadvocaat voor het strafrecht de enige optie. Net als alle advocaten kosten privéadvocaten geld - en ze zijn niet de enige financiële zorgen die iemand die beschuldigd wordt van een misdrijf kan verwachten.

Criminal Defense Attorneys

Hoeveel een advocaat voor strafvervolging aanrekent hangt af van verschillende factoren. Over het algemeen zijn er hogere vergoedingen voor het plegen van een ernstiger misdrijf. Sommige advocaten vragen een vast tarief, zoals een vergoeding van $ 500 voor het vertegenwoordigen van een verdachte die is beschuldigd van een misdrijf van misdrijfdiefstal. Anderen brengen uurtarieven in rekening en hebben voorafstaande klanten nodig voordat ze een klant vertegenwoordigen.

De honoraria van advocaten voor strafrechtelijke verdediging kunnen uiteenlopen van een paar honderd dollar tot tienduizenden dollars. Zaken die lang duren of ingewikkelde scenario's kosten, kosten meestal meer dan eenvoudige misdrijven. Prijzen fluctueren ook per geografische regio, met hogere prijzen die gebruikelijk zijn in meer bevolkte gebieden. Ervaren advocaten of advocaten met een hoger profiel of betere reputatie vragen doorgaans meer dan jongere, meer onervaren advocaten.

Stel dat je bent belast met een DUI. Een vast bedrag voor een zaak waarin uw advocaat u vertegenwoordigt in de rechtszaal, onderhandeling over een pleidooi met de officier van justitie en u door het proces leidt, kan tussen de $ 800 en $ 2500 kosten. Deze kosten kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van factoren zoals of u een criminele geschiedenis hebt, in een gebied woont waar juridische kosten hoog zijn, of huur de advocaat om u zowel in de DUI-zaak als de afzonderlijke schorsing van de licentie te vertegenwoordigen. En terwijl de meerderheid van de strafzaken eindigt in pleidooi-koopjes, kunnen de kosten stijgen als je zaak uiteindelijk voor de rechter komt. DUI-proefkosten kunnen variëren van de lage duizenden tot $ 25.000 of meer.

Als de advocaat werkt op basis van een uurtarief, variërend van $ 150 tot meer dan $ 300, kan de advocaat van u eisen dat u een vast bedrag (meestal van enkele duizenden dollars of meer) als provisie betaalt. Aangezien de advocaat in uw zaak werkt, wordt u mogelijk gefactureerd of kunt u geld van de provisie nemen als betaling.

Openbare Verdedigers

Als u in aanmerking komt voor een openbare verdediger, mag u verwachten dat de kosten van uw advocaat worden betaald door de staat. De kosten van het betalen voor een openbare verdediger verschillen echter sterk, afhankelijk van het rechtsgebied en de misdaad. Bijvoorbeeld, een studie door het Brennan Center for Justice aan de NYU School of Law meldt dat iemand die beschuldigd wordt van een misdrijf in Virginia meer dan $ 1.200 kan betalen voor een openbare verdediger, terwijl Florida verplichte minimum openbare verdedigingstoeslagen heeft van $ 50 voor misdragingen en $ 100 voor misdrijven.

Gerechtskosten

Gerechtskosten voor zelfs elementaire verkeersovertredingen kunnen aanzienlijk zijn, en dat is exclusief mogelijke boetes of straffen opgelegd door de rechtbank. Vergoedingen kunnen worden opgelegd om gerechtskosten te dekken, een gevangenis binnen te gaan of te verlaten, een gerechtelijk toezicht of een proeftijd, betaling voor griffiers, archiefbewaarders of het parket, en meer. Volgens Prison Legal News bijvoorbeeld, kan een criminele verdachte in Texas gemakkelijk 600 dollar aan gerechtskosten betalen voor een eenvoudige zaak, of zelfs $ 5.000 als de zaak resulteert in een proeftijd.

Werkgelegenheidskosten

De meeste staten hebben wetten voor "naar goeddunken bereid", wat betekent dat werkgevers werknemers kunnen ontslaan om redenen die niet op andere wijze door de wet worden beschermd. Een werkgever kan u bijvoorbeeld niet ontslaan vanwege uw ras of religieuze overtuiging, maar u ontslaan omdat u niet van honkbal houdt. Bovendien kan een werkgever je ontslaan als je voor de rechter moet verschijnen omdat je bent beschuldigd van een misdrijf, als je werk mist omdat je bent gearresteerd, of zelfs als je wordt ondervraagd over een misdrijf en nooit in rekening wordt gebracht.

Dat inkomensverlies kan het moeilijker maken om boetes of kosten te betalen die u zou kunnen tegenkomen, en het kan het moeilijker maken om te voldoen aan de proeftijdvoorwaarden die de rechtbank voorschrijft, zoals de vereiste om een ​​baan te hebben. En helaas is het vaak moeilijk om een ​​nieuwe baan te vinden nadat je bent veroordeeld voor een misdrijf.

Cascading Financial Problems

Zelfs als je je baan niet verliest, naar de rechtbank gaat, gevangenisstraf uitdeelt en boetes moet betalen, kan dit grote gevolgen hebben voor je financiële situatie. Het verlies van fondsen kan een cascade-effect hebben, wat tot ernstiger problemen leidt.

Personen die zijn veroordeeld voor een DUI kunnen hun licenties bijvoorbeeld beperkt hebben, waardoor het veel moeilijker wordt om van en naar het werk te gaan. Als die mensen hun baan verliezen als gevolg van dit verlies van transport, kunnen boetes en kosten voor het betalen van boetes niet alleen moeilijker worden, maar het niet tijdig betalen (en mogelijk ontbrekende rechtszaken) kan snel leiden tot extra strafrechtelijke aanklachten en sancties.

Strafrechtelijke sancties

De financiële kosten om beschuldigd te worden van of verdacht te worden van een misdrijf zijn aanwezig, ongeacht de uitkomst van de zaak. Maar wat gebeurt er als je bent veroordeeld? Met welke soorten strafrechtelijke sancties zou u te maken kunnen krijgen? Er zijn verschillende kwesties die u moet begrijpen over de soorten straffen waarmee u te maken kunt krijgen als u bent veroordeeld voor een misdrijf.

Zinnenbereiken

De verschillende soorten straffen die kunnen voortvloeien uit een strafrechtelijke veroordeling zijn breed. Zelfs mensen die veroordeeld zijn voor een geweldloze vergrijp kunnen zware straffen oplopen, terwijl degenen die veroordeeld zijn voor misdrijven geconfronteerd kunnen worden met levensveranderende gevolgen.

Neem bijvoorbeeld iemand die is veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol in Florida. Een eerste DUI-veroordeling kan leiden tot boetes tot maximaal $ 1.000 en tot negen maanden gevangenisstraf, terwijl diegenen die veroordeeld zijn voor meerdere DUI-misdrijven vijf jaar gevangenisstraf en duizenden dollars aan boetes kunnen krijgen.

Ernst van misdaden en straffen

In het algemeen zijn misdrijven misdaden die een mogelijke straf van een jaar of langer in de gevangenis inhouden, misdragingen hebben het potentieel van maximaal een jaar gevangenisstraf, en overtredingen - zoals snelheidsovertredingen of verkeerskaarten - worden bestraft met boetes of andere civielrechtelijke boetes. De specifieke boetes die in elke situatie van toepassing zijn, zijn afhankelijk van meerdere factoren. Elke staat heeft bijvoorbeeld zijn eigen wetten voor welke straffen mogelijk zijn met een specifieke misdaad. Deze wetten vermelden hoe lang iemand die is veroordeeld voor het misdrijf kan worden gedwongen om in de gevangenis te dienen en hoe groot de boetes kunnen zijn.

Texas plaatst bijvoorbeeld misdaden in verschillende categorieën, zoals klasse A, B en C misdaden, waarbij A de ernstigste is en C de minste. Class A misdemeanors, zoals diefstal van tussen de $ 500 en $ 1.500 in onroerend goed, dragen sancties van maximaal een jaar in de gevangenis en tot $ 4.000 aan boetes. Class C misdemeanors, zoals diefstal van eigendom ter waarde van minder dan $ 50, worden bestraft met boetes van maximaal $ 500 en geen gevangenisstraf.

Staatsstrafrecht kan rechterlijke instanties ook toestaan ​​strengere straffen op te leggen als er verzwarende factoren aanwezig zijn. Verergerende factoren kunnen de criminele geschiedenis van de verdachte omvatten, of het misdrijf wrede omstandigheden of gedrag inhield, of het misdrijf werd gepleegd in de aanwezigheid van een kind en vele anderen. Aan de andere kant, als verzachtende factoren aanwezig zijn, zoals de verdachte die slechts een kleine rol speelt in het misdrijf, geen eerdere melding heeft of wroeging of berouw vertoont, kunnen rechtbanken vaak lichtere straffen opleggen.

Aanvullende straffen

Naast strafrechtelijke veroordelingen met opsluiting of boetes zijn er nog meer straffen die rechtbanken kunnen opleggen:

 • Proeftijd De reclassering is een manier waarop rechters de veroordeelde criminelen straffen door hun vrijheden en vrijheden te beperken buiten een gevangenis- of gevangenisomgeving. Mensen met een proeftijd moeten zich houden aan specifieke beperkingen en bevelen van de rechtbank, zoals regelmatig een reclasseringswerker ontmoeten, een baan vinden of een baan behouden, alle gerechtskosten en kosten op tijd betalen en deelnemen aan alcohol of drugs revalidatieprogramma's. Aanvullende vergoedingen voor proeftijd- en proeftijdmonitoring, evenals voor drugs- en alcoholprogramma's, komen ook vaak voor, wat de financiële last vergroot. Omdat proeftijdveroordelingen worden gegeven in plaats van (of in aanvulling op) opsluiting, kunnen mensen die niet aan de voorwaarden voor de proeftijd voldoen, teruggestuurd worden naar de gevangenis om de rest van hun straf te voltooien.
 • Restitutie . Restitutie is gebruikelijk in strafzaken met betrekking tot schade aan eigendommen of diefstal, of een ander geval waarin het slachtoffer geld verliest. Wanneer rechtbanken verdachten veroordelen om restitutie te betalen, moeten ze slachtoffers terugbetalen voor alle geld dat ze als gevolg van de criminele activiteit verloren hebben. Restitutie is geld bovenop de boetes of gerechtskosten en verschilt afhankelijk van de omstandigheden van elk geval.
 • Huis Arrestatie . Een persoon die tot huisarrest is veroordeeld, moet gedurende een bepaalde periode in zijn of haar huis blijven. Sommige reizen kunnen worden toegestaan, zoals voor medische afspraken of om een ​​reclasseringsambtenaar te bezoeken, maar andere reizen zijn beperkt. Huisarrest kan gepaard gaan met extra kosten en vergoedingen, zoals de betaling van bewakingsapparatuur of -diensten.
 • Gemeenschapsdienst . De gemeenschapsdienst wordt meestal gegeven voor misdaden op een laag niveau, als straf voor hen die geen significant strafrechtelijk verleden hebben, of als voorwaarde voor de reclassering. Rechtbanken vereisen doorgaans dat criminele beklaagden een bepaald aantal uren werken met een liefdadige, religieuze of andere goedgekeurde organisatie. Gemeenschapsstraffen kunnen van de verdachte verlangen dat hij extra vergoedingen of kosten betaalt, en beklaagden die niet aan de eisen van de zin voldoen, kunnen bijkomende straffen riskeren of zelfs naar de gevangenis worden gestuurd.
 • Beperkte privileges . Misdaden waarbij auto's worden gebruikt of de werking van motorvoertuigen, zoals rijden onder invloed, kunnen ook strafrechtelijke boetes met zich meebrengen. Rijden wordt echter niet beschouwd als een wettelijk recht, maar als een wettelijk voorrecht . Daarom kunnen mensen die beschuldigd worden van dit soort misdrijven hun rijprivileges laten opschorten, zelfs als de strafrechtelijke aanklachten later worden ingetrokken of als ze worden vrijgesproken.

Misdaad en werkgelegenheid

Veroordeelde criminelen worden vaak geconfronteerd met een zware strijd als het gaat om de landing van een baan. Zelfs degenen die kleine, niet-gewelddadige misdaden hebben gepleegd, kunnen zelfs ontdekken dat het vinden van een baan, vooral op bepaalde werkterreinen, moeilijk is.

Vacatures

Werkgevers vragen routinematig sollicitanten naar hun criminele geschiedenis, maar kunnen dit op verschillende (en vaak verwarrende) manieren doen. Sommige werkgevers vragen bijvoorbeeld of aanvragers ooit zijn veroordeeld voor een misdrijf, terwijl anderen vragen of de aanvrager is beschuldigd van een misdrijf. Sommigen vragen naar eerdere arrestaties of betrokkenheid bij het strafrechtelijk systeem via geschreven formulieren of aanvragen, terwijl anderen vragen stellen tijdens het interviewproces.

Volgens het National Employment Law Project hebben sommige rechtsgebieden wetten aangenomen die werkgevers verbieden de criminele achtergrond van een sollicitant te gebruiken als basis voor het weigeren van werk of geheel voorkomen dat werkgevers vragen stellen over de criminele achtergronden van een sollicitant. Deze wetten zijn echter niet universeel.

Achtergrond checks

Criminele achtergrondcontroles zijn gebruikelijk op veel werkterreinen. Zelfs als staatswetten mensen die bepaalde soorten misdaden hebben gepleegd, niet verbieden om een ​​baan te vinden, kunnen achtergrondcontroles die een criminele geschiedenis onthullen, genoeg zijn voor privéwerkgevers om te weigeren sollicitanten in te huren. Deze controles kunnen net zo eenvoudig zijn als het doorzoeken van basisarchieven van staats- of lokale strafzaken, tot uitgebreidere onderzoeken met interviews van gezinsleden van een aanvrager, vrienden, vroegere werkgevers, collega's en iemand anders die mogelijk informatie heeft.

Misdaad en burgerlijke vrijheden

Elke staat heeft wetten aangenomen die de burgerlijke vrijheden van een veroordeelde crimineel beperken. Sommige van deze wetten leggen discretionaire limieten op, terwijl sommige limieten verplicht zijn en sommige automatisch. Hoewel bepaalde beperkingen aanzienlijk van staat tot staat verschillen, en velen zijn afhankelijk van het soort misdaad, ze zijn significant, ongeacht waar je woont en ongeacht de misdaad.

Eén staat, meer dan 900 beperkte vrijheden

De staat Missouri illustreert hoe uitgebreid beperkingen op burgerlijke vrijheden kunnen zijn. Volgens de Nationale Inventaris van de Amerikaanse Orde van Advocaten van de bijkomende nadelige gevolgen van veroordeling, zijn er 905 individueel geïdentificeerde wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op diegenen in de staat die veroordeeld is voor een misdrijf.

Hier is slechts een klein aantal van hen:

 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf, mag niet deelnemen aan programma's voor jeugdhulpverlening en conserveringskorpsen van de staat.
 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf of een misdrijf komt niet in aanmerking om te dienen als persoonlijke vertegenwoordiger of executeur van de nalatenschap van een overledene.
 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf of een misdrijf kan geen licentie krijgen als dealer of verkoper van een motorvoertuig, tenzij hij kan aantonen dat hij een persoon is met een goed moreel karakter.
 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf of een misdrijf in verband met verkiezingen komt niet in aanmerking om te stemmen.
 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf, kan geen vuurwapen bezitten.
 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf kan geen licentie ontvangen voor het bedienen van pyrotechnische beeldschermen.
 • Iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf, kan geen particuliere beveiligingslicentie ontvangen in de stad St. Louis.
 • Verhuurders kunnen verhuuraanvragers weigeren die veroordeeld zijn voor een overtreding met een gecontroleerde substantie.
 • Openbare scholen kunnen elke student veroordelen die is veroordeeld voor een misdrijf.
 • De staatsgokautoriteit kan permanent een licentie intrekken om loten te verkopen aan iedereen die is veroordeeld voor een misdrijf.
 • Voor volwassenen die veroordeeld zijn voor een misdrijf mogen hun jeugdrecords niet worden verwijderd.
 • Degenen die zijn veroordeeld voor een misdrijf, kunnen een vergunning worden ontzegd om een ​​dagopvang te exploiteren, om een ​​lijfeigenaar te worden of om de wet te praktiseren.

Federale beperkingen

Naast de beperkingen op staatsniveau worden ook veroordeelde criminelen geconfronteerd met federale beperkingen. De ABA rapporteert meer dan 1.100 identificeerbare federale beperkingen of limieten die van toepassing zijn op mensen die veroordeeld zijn voor verschillende misdaden. Deze omvatten beperkingen van de rechten van iemand die is veroordeeld voor een misdrijf om rampenhulp te ontvangen, studieleningen aan te vragen, federale banen aan te vragen en bepaalde federale bedrijfslicenties of certificeringen te ontvangen.

Sociaal stigma en psychologische impact

Naast al het andere kan een strafrechtelijke veroordeling van grote invloed zijn op hoe de maatschappij naar je kijkt, aan je denkt en je behandelt. Hoewel het moeilijk is om getallen of statistieken te plaatsen over hoe een veroordeelde crimineel invloed kan hebben op uw status bij uw leeftijdsgenoten, familie of de gemeenschap in het algemeen, is discriminatie van criminelen gebruikelijk en wijdverspreid. Zelfs in gevallen waarin mensen ten onrechte zijn beschuldigd of veroordeeld voor misdaden, kan het sociale stigma rond hun betrokkenheid bij het strafrechtsysteem een ​​heel leven duren.

Buiten de maatschappelijke druk kunnen er significante psychologische veranderingen zijn, zoals die gerapporteerd door Craig Haney van de University of California Santa Cruz, ervaren door gedetineerde gevangenen, zelfs als hun detentieperioden kort zijn. Deze veranderingen in persoonlijkheid en psychologie kunnen lang duren nadat een veroordeelde crimineel de gevangenis of gevangenis heeft verlaten en kan leiden tot een hogere kans op recidive.

Veel voorkomende veranderingen zijn onder andere:

 • Hyper-Vigilance . Gevangenissen zijn vaak gevaarlijke plaatsen en gevangenen kunnen snel leren hyperbewust te zijn, gedrag aan te nemen dat kan leiden tot zelfopgelegd sociaal isolement nadat hun opsluiting voorbij is.
 • Emotioneel afstand houden . Gevangenen leren gewoonlijk hun emoties verbergen om zichzelf te beschermen tegen anderen die emotionele vertoningen kunnen zien als een teken van zwakte. Dit kan leiden tot het onvermogen om persoonlijke banden met anderen aan te gaan of te onderhouden zodra de gevangene de gevangenis verlaat.
 • Schuld en schaamte . Voor veel veroordeelde criminelen kunnen gevoelens van schuld en schaamte gemeengoed zijn. Uit onderzoek van de Association for Psychological Science blijkt dat gevangenen die zich schuldig voelen over hun misdaden en die zich willen verontschuldigen of iets goed willen maken, een lagere kans hebben om na hun vrijlating extra misdaden te begaan. Aan de andere kant, als gevangenen defensief reageren op schaamtegevoelens, kunnen ze die emoties naar buiten keren, bijvoorbeeld door anderen de schuld te geven voor hun problemen. Dit type reactie is geassocieerd met hogere recidivepercentages.
 • Posttraumatische stressstoornis . Gevangenis kan zo traumatisch zijn dat degenen die het verlaten, een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen ervaren. Flashbacks, nachtmerries, emotionele gevoelloosheid, hyper-arousal, slaapproblemen, onverwachte woede-uitbarstingen en overweldigende gevoelens van angst of schuld zijn allemaal veel voorkomende symptomen van PTSS en kunnen allemaal invloed hebben op het vermogen van een voormalige gevangene om een ​​productief leven te leiden.

Laatste woord

Het oude gezegde dat 'misdaad niet loont' omvat niet helemaal hoe schadelijk het is om beschuldigd te worden van of veroordeeld te worden voor een misdrijf tegen jou en je familie. Of je denkt dat je ten onrechte bent beschuldigd, geloof dat je niks te verbergen hebt, of geconfronteerd wordt met een criminele situatie, praten met een advocaat met een achtergrond in het strafrecht is altijd een goed idee. Alles doen wat je kunt om jezelf te beschermen voor, tijdens en nadat je het strafrechtelijk systeem hebt betreden, kan een van de beste beslissingen zijn die je ooit hebt genomen.

Heb je enige ervaring met het strafrechtelijk systeem?


"Verenigde Staten van Texas" - Hoe Amerika eruit zou zien onder invloed van conservatieve theekransjes

"Verenigde Staten van Texas" - Hoe Amerika eruit zou zien onder invloed van conservatieve theekransjes

Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat Igor Panarin, de decaan van de academie van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voor toekomstige diplomaten, in 2008 voorspelde dat de Verenigde Staten in 2010 zouden opbreken in vier afzonderlijke landen.Hij geloofde dat de nationale en regionale gevolgen van de recente recessie, en de ontevredenheid van het volk met de status-quo en de federale regering, zouden resulteren in de creatie van vijf afzonderlijke, autonome, politieke regio's

(Geld en zaken)

7 beste manieren om uw geld veilig te houden tijdens het reizen

7 beste manieren om uw geld veilig te houden tijdens het reizen

Ben je gretig aan het aftellen naar uw volgende vakantie? Na het hele jaar door hard gewerkt te hebben, verdien je een paar dagen ontspanning en plezier. Maar ongeacht hoe opgewonden je bent om je volgende reis te maken, het is altijd van cruciaal belang dat je slim voorbereidt en altijd onthoudt om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen

(Geld en zaken)